Szkolenia ppoż.

Nasza oferta » Szkolenia ppoż.

Zgodnie z postanowieniami art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, jednostka organizacyjna, która jest właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem obiektu, budynku lub terenu zobowiązana jest zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.
Każdy pracownik powinien przejść szkolenie podstawowe na stanowisku pracy w zakresie zasad bezpieczeństwa pożarowego i obowiązujących przepisów.

Osoby prowadzące szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej muszą posiadać odpowiednie uprawnienia, a mianowicie posiadać:

  • wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej lub
  • wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego lub
  • tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa lub
  • wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub
  • mieć tytuł zawodowy technika pożarnictwa.