Systemy wykrywania gazu

Nasza oferta » Systemy wykrywania gazu

Przeglądy aktywnych systemów wykrywania gazu w kotłowni – GAZEX. Proponuję wykonanie przeglądu urządzeń wchodzących w skład systemu wykrywania gazu.

Aktywny system wykrywania stężeń atmosfer wybuchowych: system zastosowany w kotłowni składa się
z centrali sterującej  na przykład MD – 2. Z firmy GAZEX. , detektora z sensorem skalibrowanym na gaz ziemny, elektrozaworu MAG, sygnalizacji akustyczno optycznej. Działanie systemu jest następujące: system posiada dwa progi alarmowania A1 i A2 w przypadku wystąpienia atmosfery o stężeniu 10% dolnej granicy wybuchowości system sygnalizuje alarm pierwszego stopnia A1, gdy stężenie gazu osiągnie wartość 30% dolnej granicy wybuchowości system wskazuje alarm A2. Podawany jest impuls elektryczny do zaworu MAG, który powoduje odcięcie dopływu gazu do kotłowni, jednocześnie zostaje uruchomiony sygnalizator akustyczno – optyczny.

Gwarancją prawidłowej pracy aktywnego systemu wykrywania gazu (GAZEX) są jego terminowe przeglądy.