Przeprowadzanie próbnych ewakuacji

Nasza oferta » Przeprowadzanie próbnych ewakuacji

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów właściciele lub zarządcy obiektów zawierających strefę pożarową dla ponad 50 osób będących jej stałymi użytkownikami powinni co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji.

Oferujemy pomoc w przygotowaniu obiektów i osób do ćwiczebnych alarmów pożarowych.

  • współpraca z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej,
  • przygotowanie scenariusza do ćwiczeń ewakuacyjnych,
  • opracowanie wniosków po ewakuacji,
  • szkolenie osób odpowiedzialnych za ewakuację.