Przeglądy systemów oddymiania

Nasza oferta » Przeglądy systemów oddymiania

Regulacje w zakresie przeglądów systemów oddymiania umieszczono w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Możemy w nim przeczytać, że przeglądy techniczne i konserwacyjne systemów oddymiania należy dokonywać zgodnie z zasadami określonymi w: Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w dokumentacji techniczno ruchowej oraz w instrukcjach obsługi opracowanych przez producenta.

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne systemów oddymiania np. klatek schodowych powinny być dokonywane w okresach ustalonych przez producenta danego systemu, jednak nie rzadziej niż raz w roku.