OŚWIETLENIE AWARYJNE - POMIARY I PRZEGLĄD

Nasza oferta » OŚWIETLENIE AWARYJNE - POMIARY I PRZEGLĄD

Oświetlenie awaryjne: Celem oświetlenia drogi ewakuacyjnej jest umożliwienie bezpiecznego wyjścia z miejsc przebywania osób przez stworzenie warunków widzenia umożliwiających identyfikację i użycie dróg ewakuacyjnych oraz łatwe zlokalizowanie i użycie sprzętu pożarowego i sprzętu bezpieczeństwa.

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne oświetlenia awaryjnego, w tym oświetlenia ewakuacyjnego na terenie obiektu, powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

W jaki sposób przebiega realizacja usługi:

 •  Dzwonią Państwo do mnie pod numer telefonu 502607653
 •  Uzgodniony jest termin realizacji usługi i jej zakres.
 •  Mają Państwo możliwość negocjacji ceny.
 • W uzgodnionym terminie dokonuje pomiarów oświetlenia na obiekcie.

Aby dokonać pomiarów oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego:

 •    Dokonywana jest analiza dokumentacji projektowej oświetlenia awaryjnego.
 •   Od obiektu należy odłączyć zasilanie energii elektrycznej.
 • Wykonywany jest pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego.
 • Dokonuje obliczeń, sporządzam odpowiedni protokół z badania oświetlenia.
 •  Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego wykonuję 
  z wykorzystaniem luksomierzy firmy SONEL np. LXP-10B z wysokim stopniem dokładności wymaganym przy pomiarach oświetlenia awaryjnego, drogi ewakuacyjnej, strefy otwartej
  i wysokiego ryzyka.

Oświetlenie awaryjne jest przewidziane do stosowania podczas zaniku zasilania opraw do oświetlenia podstawowego i dlatego oprawy oświetlenia awaryjnego są zasilane ze źródła niezależnego od źródła zasilania opraw oświetlenia podstawowego.

Oświetlenie awaryjne dzielimy na:

1. Oświetlenie ewakuacyjne:

 • Oświetlenie drogi ewakuacyjnej,
 • Oświetlenie strefy otwartej,
 • Oświetlenie strefy wysokiego ryzyka.

2. Oświetlenie zapasowe.

Celem awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpiecznego wyjścia z miejsca pobytu podczas zaniku normalnego zasilania.

 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy stosować:

1) w pomieszczeniach:

a) widowni kin, teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych,

b) audytoriów, sal konferencyjnych, czytelni, lokali rozrywkowych oraz sal sportowych, przeznaczonych dla ponad 200 osób,

c) wystawowych w muzeach,

d) o powierzchni netto ponad 1000 m2  w garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,

e) o powierzchni netto ponad 2000 m2  w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach produkcyjnych i magazynowych.

2) na drogach ewakuacyjnych:

a) z pomieszczeń wymienionych w pkt 1,

b) oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,

c) w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do użytku osób
o ograniczonej zdolności poruszania się,

d) w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

3. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego.

·

 

· 

 

·        

 

·   

 

 

 

 

 

·      

 

·        

 

·         

 

·       

 

·