Odbiory budynków

Nasza oferta » Odbiory budynków

Oferuje Państwu pomoc w przygotowaniu budynku i dokumentacji do czynności kontrolno–rozpoznawczych przeprowadzanych przez przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej podczas odbioru budynku.

Przykładowy zakres czynności:

  1. Weryfikacja dokumentacji pod kontem zgodności z projektem i przepisami.
  2. Przegląd budynku ze zwróceniem uwagi na stan bezpieczeństwa pożarowego.
  3. Sprawdzenie prawidłowości zamontowania wszystkich urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej.
  4. Etatyzacja podręcznego sprzętu gaśniczego.
  5. Pomiary wydajności i ciśnienia wewnętrznej i zewnętrznej sieci hydrantowej.
  6. Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie.
  7. Wyposażenie budynku w znaki ewakuacyjne, oznakowanie urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej.
  8. Obecność podczas czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną.
  9. Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.