Kompleksowe wyposażanie obiektów w sprzęt gaśniczy i oznakowanie

Nasza oferta » Kompleksowe wyposażanie obiektów w sprzęt gaśniczy i oznakowanie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obiekty powinny być wyposażane w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm.

Fachowo doradzimy jaki rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego będzie odpowiedni dla zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w Państwa firmie (obiekcie).

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, są zobowiązani do oznaczania, zgodnie z Polskimi Normami:

  • dróg ewakuacyjnych,
  • miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych,
  • elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
  • miejsc, w których występują materiały niebezpieczne,
  • miejsc lokalizacji przeciwpożarowych wyłączników prądu.