Gaśnice (przegląd i konserwacja)

Nasza oferta » Gaśnice (przegląd i konserwacja)

Przeglądu gaśnic dokonuje osoba o aktualnej wiedzy i kwalifikacjach niezbędnych do przeprowadzenia tych czynności.

Usługa konserwacji gaśnic obejmuje woj. warmińsko-mazurskie (Kętrzyn, Szczytno, Bartoszyce, Giżycko, Węgorzewo, Mrągowo, Pisz, Ełk, Olsztyn)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz w roku.

Przeglądy gaśnic wykonywane są na terenie obiektu. Po zakończeniu przeglądu wystawiane są odpowiednie protokoły potwierdzające wykonanie usługi.
Oprócz tego na każdej gaśnicy znajduje się kontrolka potwierdzająca jej sprawność.

W przypadku gdy gaśnica zostanie zakwalifikowana do remontu zostaje zabrana do zakładu serwisowego.